испански » немски

madre [ˈmaðre] NOUN f

3. madre (origen):

Mutter-

5. madre TÉC:

madre del timón NÁUT

6. madre GASTR:

7. madre (en expresiones de sorpresa):

(oh) mein Gott!

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文