испански » немски

libra [ˈliβra] NOUN f

1. libra (moneda, peso = 460gr):

Pfund nt

2. libra Cuba:

Libra [ˈliβra] NOUN f ASTR

II . librar [liˈβrar] VERB intr fam (tener libre)

III . librar [liˈβrar] VERB refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文