испански » немски

leche [ˈleʧe] NOUN f

2. leche BOT:

Milch f

4. leche vulg (esperma):

Sperma nt

5. leche vulg (golpe):

Schlag m
Hieb m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文