испански » немски

I . inglés2 (-esa) [iŋˈgles, -esa] ADJ

II . inglés2 (-esa) [iŋˈgles, -esa] NOUN m (f)

inglés (-esa)
Engländer(in) m (f)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文