испански » немски

guapo1 (-a) [ˈgwapo, -a] ADJ

1. guapo:

guapo (-a)
guapo (-a)

2. guapo (atractivo):

guapo (-a)

2. guapo (en el vestir):

guapo (-a)

3. guapo (valiente):

guapo (-a) LatAm
a ver quién es el guapo fam

4. guapo fam (una cosa):

guapo (-a)
guapo (-a)

guapo2 [ˈgwapo] NOUN m

1. guapo LatAm pey (pendenciero):

2. guapo (galán):

Galan m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文