испански » немски

I . gemelo (-a) [xeˈmelo, -a] ADJ

gemelo (-a)
Zwillings-

II . gemelo (-a) [xeˈmelo, -a] NOUN m (f) (mellizo)

gemelo (-a)

gemelo [xeˈmelo] NOUN m

1. gemelo (anteojos):

2. gemelo ASTR:

3. gemelo (de la camisa):

4. gemelo ANAT:

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文