испански » немски

fuerza [ˈfwerθa] NOUN f

10. fuerza MILIT (fortificación):

11. fuerza ELEC:

Strom m

II . forzar [forˈθar] irr VERB refl forzarse

1. forzar (obligarse):

2. forzar (esforzarse):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文