испански » немски

falta [ˈfal̩ta] NOUN f

3. falta DEP:

Foul(spiel) nt

faltar [fal̩ˈtar] VERB intr

6. faltar (cometer una falta):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文