испански » немски

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> DEM PRON

este → este, esta, esto

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> DEM PRON

este → este, esta, esto

Вижте също: este , este

éste [ˈeste] DEM PRON

éste → este, esta, esto

Вижте също: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> DEM PRON

este → este, esta, esto

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文