испански » немски

II . ese2, esa [ˈese, ˈesa] <pl esos, esas> DEM PRON

ese → ese, esa, eso

ese1 [ˈese] NOUN f

ese
S, s nt
ir [o andar] haciendo eses fam

ese1 [ˈese] NOUN f

ese
S, s nt
ir [o andar] haciendo eses fam

II . ese2, esa [ˈese, ˈesa] <pl esos, esas> DEM PRON

ese → ese, esa, eso

Вижте също: ese

ese1 [ˈese] NOUN f

ese
S, s nt
ir [o andar] haciendo eses fam

ése [ˈese] DEM PRON

ése → ese, esa, eso

Вижте също: ese , ese , ese

II . ese2, esa [ˈese, ˈesa] <pl esos, esas> DEM PRON

ese → ese, esa, eso

ese1 [ˈese] NOUN f

ese
S, s nt
ir [o andar] haciendo eses fam

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文