испански » немски

Преводи за „empalagoso“ в испански » немски речника (Отидете на немски » испански)

empalagoso (-a) [empalaˈɣoso, -a] ADJ

1. empalagoso (alimento):

empalagoso (-a)

2. empalagoso (persona):

empalagoso (-a)
empalagoso (-a)

3. empalagoso (película):

empalagoso (-a)
empalagoso (-a)
schmalzig abw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文