испански » немски

dicho1 [ˈdiʧo] NOUN m

1. dicho (ocurrencia):

Witz m

2. dicho (refrán):

3. dicho DER:

4. dicho pl (al casarse):

Jawort nt

I . dicho2 (-a) [ˈdiʧo, -a] VERB

dicho pp de decir

Вижте също: decir

I . decir [deˈθir] irr VERB intr

3. decir (phrase):

II . decir [deˈθir] irr VERB trans

IV . decir [deˈθir] irr NOUN m

I . decir [deˈθir] irr VERB intr

3. decir (phrase):

II . decir [deˈθir] irr VERB trans

IV . decir [deˈθir] irr NOUN m

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文