испански » немски

Renania del Norte-Westfalia [rreˈnanja ðel̩ ˈnorte-βesˈfalja] NOUN f

N. del T. [ˈnota ðel̩ traðukˈtor]

N. del T. abbreviation of Nota del Traductor

N. del T.

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文