испански » немски

contado1 [kon̩ˈtaðo] NOUN m

contado2 (-a) [kon̩ˈtaðo, -a] ADJ

contado → contados

Вижте също: contados

contados (-as) [kon̩ˈtaðos, -as] ADJ (raro)

contados (-as) [kon̩ˈtaðos, -as] ADJ (raro)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文