испански » немски

II . comer [koˈmer] VERB trans

2. comer fig (consumir):

zehren an +dat
nagen an +dat

3. comer (corroer):

4. comer (colores):

5. comer (dilapidar):

7. comer (phrase):

IV . comer [koˈmer] NOUN m

1. comer (acción):

Essen nt

2. comer (phrase):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文