испански » немски

I . chutar [ʧuˈtar] VERB intr, trans

II . chutar [ʧuˈtar] VERB refl

chutar chutarse argot:

chuta [ˈʧuta] NOUN f argot

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文