испански » немски

cabeza1 [kaˈβeθa] NOUN f

4. cabeza AGR (res):

Stück nt

5. cabeza (phrase):

cabeza2 [kaˈβeθa] NOUN m

2. cabeza (phrase):

cabeza cuadrada (alemán) mf pej!
Teutone m abw
cabeza cuadrada (alemán) mf pej!
Piefke m A abw sl
cabeza cuadrada (alemán) mf pej!
Gummihals m CH abw sl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文