испански » немски

boca [ˈboka] NOUN f

3. boca (agujero):

Loch nt
Erdloch nt

4. boca (de cañón):

6. boca (de volcán):

7. boca (de vino):

Blume f

8. boca TÉC (de herramienta):

Maul nt

9. boca ZOOL (de crustáceo):

Schere f

10. boca MÚS:

11. boca INFOR:

boca a boca [boka(a)ˈβoka] NOUN m sin pl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文