испански » немски

I . bien [bjen] ADV

3. bien (seguramente):

gut

5. bien (asentimiento):

gut!

III . bien [bjen] NOUN m

2. bien (bondad moral):

Gute(s) nt

3. bien (provecho):

Nutzen m

IV . bien [bjen] CONJ

2. bien (o... o):

bien... bien...
entweder ... oder ...

V . bien [bjen] INTERJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文