испански » немски

I . asir [aˈsir] irr VERB trans

1. asir (sujetar):

2. asir (con fuerza):

II . asir [aˈsir] irr VERB intr (plantas)

III . asir [aˈsir] irr VERB refl

asir asirse:

asirse a

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文