испански » немски

apriete [aˈprjete] NOUN f TÉC

III . apretar <e → ie> [apreˈtar] VERB refl apretarse

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文