испански » немски

tierra-aire [ˈtjerra ˈai̯re] ADJ MILIT

I . airar [ai̯ˈrar] irr VERB trans

II . airar [ai̯ˈrar] irr VERB refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文