испански » немски

Преводи за „admirativas“ в испански » немски речника (Отидете на немски » испански)

admirativo (-a) [aðmiraˈtiβo, -a] ADJ

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文