испански » немски

I . admirar [aðmiˈrar] VERB trans

1. admirar (adorar, apreciar):

2. admirar (asombrar):

II . admirar [aðmiˈrar] VERB refl

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文