испански » немски

II . abajo [aˈβaxo] INTERJ

III . bajar [baˈxar] VERB refl bajarse

2. bajar (inclinarse):

abajar [aβaˈxar] VERB intr, trans

abajar → bajar

Вижте също: bajar

III . bajar [baˈxar] VERB refl bajarse

2. bajar (inclinarse):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文