испански » немски

litera [liˈtera] NOUN f

1. litera FERRO:

2. litera NÁUT:

3. litera (cama):

4. litera (camilla):

II . literal [liteˈral] NOUN m INFOR

linier [liˈnjer] NOUN m DEP

I . litergol [literˈɣol] AERO ADJ

II . litergol [literˈɣol] AERO NOUN m

literato (-a) [liteˈrato, -a] NOUN m (f)

literato (-a)
Literat(in) m (f)
literato (-a)

litio [ˈlitjo] NOUN m QUÍM

litro [ˈlitro] NOUN m

litri [ˈlitri] ADJ fam

litis <pl litis> [ˈlitis] NOUN f DER

bíterRAE <pl bíteres>, bitter <pl bitters> [ˈbiter] NOUN m GASTR

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文