испански » немски

I . te [te] NOUN f

te
T nt

II . te [te] PERS PRON

1. te (objeto directo):

te

2. te (objeto indirecto):

te
dir

[te] NOUN m

1. té BOT, GASTR:

Tee m
Eistee m

2. té (reunión):

Tee m

3. té (phrase):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文