испански » немски

Преводи за „¿estás“ в испански » немски речника (Отидете на немски » испански)

éstas [ˈestas] DEM PRON

éstas → este, esta, esto

Вижте също: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> DEM PRON

este → este, esta, esto

estas [estas] DEM PRON

estas → este, esta

Вижте също: este , este , este

II . este2, esta [ˈeste, ˈesta] <pl estos, -as> DEM PRON

este → este, esta, esto

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文