ya в испанския речник на Оксфорд

Преводи за ya в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

ya1 ADV Both the simple past ya terminé and the present perfect ya he terminado are used to refer to the recent indefinite past. The former is the preferred form in Latin America, while in Spain there is a tendency to use the latter.

1.1. ya (en frases afirmativas o interrogativas):

2.1. ya (en frases negativas):

3. ya (enseguida, ahora):

ya mismo esp LatAm
ya mismo esp LatAm

6. ya (uso enfático):

Индивидуални преводни двойки
quit bugging me! Am inf

Преводи за ya в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ya vi la obra LatAm
Bob's your uncle! Brit inf

ya в PONS речника

Преводи за ya в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ya в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

ya Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ya, ya irón
ya por..., ya por...
either by ... or ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文