vuelto в испанския речник на Оксфорд

Преводи за vuelto в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

vuelto → volver

Вижте също: volver

1. volver (regresar):

vuelve y juega Col inf
here we go againinf

II.volver VERB aux (volver a +  infin)

1. volver (darse la vuelta, girar):

1. volver (regresar):

vuelve y juega Col inf
here we go againinf

II.volver VERB aux (volver a +  infin)

1. volver (darse la vuelta, girar):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за vuelto в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

vuelto в PONS речника

Преводи за vuelto в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: volver

2. volver (regresar):

2. volver (regresar):

Преводи за vuelto в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

vuelto Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文