vacila в испанския речник на Оксфорд

Преводи за vacila в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1.1. vacilar (dudar):

Преводи за vacila в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vacilar Esp Mex inf

vacila в PONS речника

Преводи за vacila в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за vacila в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to hem and haw Am, to hum and haw Brit, Aus
to hum and haw Brit, Aus

vacila Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文