vacío в испанския речник на Оксфорд

Преводи за vacío в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. vacío:

1.1. vaciar:

Преводи за vacío в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

vacío в PONS речника

Преводи за vacío в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. vacío FÍS:

Преводи за vacío в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

vacío Примери от PONS речника (редакционно проверени)

vacío Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文