todavía в испанския речник на Оксфорд

Преводи за todavía в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за todavía в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
yet with neg
yet with neg
shall I call him? — not (just) yet

todavía в PONS речника

Преводи за todavía в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за todavía в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

todavía Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文