tarde в испанския речник на Оксфорд

Преводи за tarde в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

por la tarde o esp LatAm en la tarde
a la tarde o de tarde RíoPl

tardar LatAm → X

Вижте също: X

periódico vespertino, periódico de la tarde NOUN m

lucero de la tarde, lucero vespertino NOUN m

Преводи за tarde в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
vino en la tarde LatAm
vino de tarde RíoPl
a la tarde RíoPl
de tarde RíoPl
lie in Brit
lie in Brit

tarde в PONS речника

Преводи за tarde в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за tarde в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
matinée THEAT

tarde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文