tales в испанския речник на Оксфорд

Преводи за tales в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

2. tal en locs (con tal de +  infin):

¿vas a ir? — tal vez
Индивидуални преводни двойки

Преводи за tales в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

tales в PONS речника

Преводи за tales в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

2. tal (de la misma manera):

Преводи за tales в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

tales Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文