sorpresa в испанския речник на Оксфорд

Преводи за sorpresa в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. sorpresa (emoción):

robo por descuido, robo por sorpresa Chil NOUN m

Преводи за sorpresa в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sorpresa в PONS речника

Преводи за sorpresa в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за sorpresa в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ganador(a) m (f) sorpresa

sorpresa Примери от PONS речника (редакционно проверени)

ganador(a) m (f) sorpresa
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文