sin в испанския речник на Оксфорд

Преводи за sin в Испански»Английски речника

1. sin:

2.1. sin (sin + infin) (con significado activo):

without -ing

Вижте също: embargo

sin в PONS речника

Преводи за sin в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за sin в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
w/o

sin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I can safely say ...

sin Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文