reloj в испанския речник на Оксфорд

Преводи за reloj в Испански»Английски речника

reloj de cuco, reloj de cucú LatAm NOUN m

reloj в PONS речника

Преводи за reloj в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за reloj в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
timer GASTR

reloj Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文