queda в испанския речник на Оксфорд

Преводи за queda в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: toque

1.1. toque:

1. quedar (en un estado, una situación):

who's 'it'? inf

2. quedar (en la opinión de los demás):

3. quedar (permanecer):

I remain, yours faithfully Brit form

6.1. quedar en tercera persona (haber todavía):

7.2. quedar en tercera persona (quedar por +  infin):

no me/le queda otra LatAm inf

8.1. quedar (acordar, convenir) (quedar en algo):

2.1. quedar (permanecer):

3. quedar cambio/lápiz:

to have sb on inf
to take sb for a ride inf

Вижте също: embarazada2, embarazada1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за queda в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

queda в PONS речника

Преводи за queda в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за queda в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

queda Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文