podido в испанския речник на Оксфорд

Преводи за podido в Испански»Английски речника

1. poder (tener la capacidad o posibilidad de):

2.1. poder (expresando idea de permiso):

can o may I go? — no, you cannot o may not!
may I? — come in

4.1. poder (con idea de eventualidad, posibilidad):

4.2. poder en tercera persona:

5.1. poder (con el verbo principal sobreentendido) (poder con algo/alguien):

podérsela Chil inf
podérsela Chil inf

5.5. poder (con el verbo principal sobreentendido) en locs:

1.2. poder POL:

Вижте също: división

podido в PONS речника

Преводи за podido в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

poder irr intr:

I can
yo a ti te puedo inf

1. poder t. POL (autoridad):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за podido в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

podido Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文