parece в испанския речник на Оксфорд

Преводи за parece в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. parecer (aparentar ser):

3. parecer (expresando opinión) (+ me/te/le etc):

4.1. parecer en tercera persona:

4.2. parecer (+ me/te/le etc):

1. parecer (asemejarse):

Индивидуални преводни двойки
this room is a tip inf

Преводи за parece в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

parece в PONS речника

Преводи за parece в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

if you agree, ...
Индивидуални преводни двойки

Преводи за parece в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to seem as if ...

parece Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文