paguen в испанския речник на Оксфорд

Преводи за paguen в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. pagar (abonar):

3. pagar (expiar):

1. pagar:

pagar COM, FIN

Вижте също: pato3, pato2, pato1

pato a la naranja GASTR
hacerse pato Mex inf
to take the rap Am inf
to carry the can Brit inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за paguen в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

paguen в PONS речника

Преводи за paguen в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за paguen в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

paguen Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文