nueve в испанския речник на Оксфорд

Преводи за nueve в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: cinco2, cinco1

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf

Вижте също: cinco2, cinco1

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за nueve в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

nueve в PONS речника

Преводи за nueve в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: ocho

Индивидуални преводни двойки

Преводи за nueve в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
nueve inv

nueve Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文