no в испанския речник на Оксфорд

Преводи за no в Испански»Английски речника

1. no la negación de la mayoría de los verbos ingleses requiere el uso del auxiliar 'do':

did you like it? — no o no, I didn't
you ask heroh, no! no way! inf

5. no (sustituyendo a una cláusula):

can we go? — I said no
voy a salir¡que no!

Вижте също: Señor/Señora/Señorita

Индивидуални преводни двойки
po. no.

no в PONS речника

Преводи за no в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

3. no + verbo:

no... nada
not ... ever

Преводи за no в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
naw (no) Am sl

no Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文