ninguna в испанския речник на Оксфорд

Преводи за ninguna в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

ninguno1 (ninguna) ADJ (see note under ningún)

1. ninguno attr:

1. ninguno:

Преводи за ninguna в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ninguna в PONS речника

Преводи за ninguna в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

I.ninguno (-a) ADJ indef (precediendo un sustantivo masculino singular: ningún)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ninguna в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be no oil painting Aus, Brit iron

ninguna Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文