mucho в испанския речник на Оксфорд

Преводи за mucho в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. mucho:

1.1. mucho sing:

1.2. mucho pl:

3. mucho en locs:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за mucho в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mucho в PONS речника

Преводи за mucho в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

mucho (-a)
a lot
Индивидуални преводни двойки

Преводи за mucho в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mucho Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文