mis в испанския речник на Оксфорд

Преводи за mis в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки
my mom and dad Am inf
my mum and dad Brit inf

Преводи за mis в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mis в PONS речника

Преводи за mis в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

para (que)...
I think (that) ...
Индивидуални преводни двойки
mis viejos LatAm (padres)
mis viejos LatAm (padres)

Преводи за mis в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文