mineral в испанския речник на Оксфорд

Преводи за mineral в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

alquitrán mineral, alquitrán de hulla NOUN m

Преводи за mineral в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mineral в PONS речника

Преводи за mineral в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за mineral в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

mineral Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文