miedo в испанския речник на Оксфорд

Преводи за miedo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: película

1. película:

película CINE, TV
película CINE, TV
film Brit
a dream house inf

Преводи за miedo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to be scared of -ing
los hizo cagar(se) de miedo vulg sl

miedo в PONS речника

Преводи за miedo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. miedo (angustia):

por miedo a [o de]
Индивидуални преводни двойки

Преводи за miedo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
I dread to think ...

miedo Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文