martes в испанския речник на Оксфорд

Преводи за martes в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: lunes

hacer lunes de zapatero Col o Chil Mex hacer san lunes inf, hum
hacer lunes de zapatero Col o Chil Mex hacer san lunes inf, hum
Индивидуални преводни двойки

Преводи за martes в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

martes в PONS речника

Преводи за martes в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: lunes

Индивидуални преводни двойки

Преводи за martes в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
martes m inv

martes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文